Құжаттар
2
3
5
6
7
8
Талапкердің жеке куәлігі
Туу туралы куәлік және ата-ананың жеке куәлігі
егер кәмелетке толмаған болса
3*4 көлеміндегі фотосурет
4
Admission fee
ҰБТ сертификаты

Motivation letter
(бар болса)
​IELTS/TOEFL/Duolingo/CAE сертификаттары
Qaztest сертификаты
(ҚЖМ үшін)
1
тізімі
Оқуға түсу жөніндегі нұсқаулық
\01
Ерекше мотивациялық хат жаз
\02
Талапкерге арналған нысанды толтыр және тілді меңгеру деңгейін растайтын сертификаттарды (IELTS/TOEFL/Duolingo English test /CAE және Qaztest)қоса тірке
\03
Егер сен оны сәтті тапсырған болсаңыз, ҰБТ сертификатын тірке
\04
Admission fee төле (Early Admission болса 40 000 KZT төле)
\05
Жазда өтініш бер және Welcome BOX-қа ие бол!
-дің бір бөлшегі бол!
Требование к эссе
  • Шрифт - Times New Roman
  • Кегль(размер) - 12
  • Интервал между строками - 1.5
  • Количество слов - не менее 500 слов
  • Структура эссе - введение, основная часть
и заключение
  • Стиль: Официально-деловой стиль(избегай сленга, жаргонных выражений и грамматических ошибок)
  • Языки:
казахский язык
английский язык
русский язык