Мамандықтар
Құқық жоғары мектебі
Құқықтану
(Дүниежүзілік тарих 5 + Құқық негіздері 10)
Жоғары Гуманитарлық Мектеп
Халықаралық құқық
(Дүниежүзілік тарих 5 + Құқық негіздері 10)
BA in Translation Studies
(Дүниежүзілік тарих 5 + Шет тілі 5)
Халықаралық журналистика мектебі
BA in Applied Linguistics
(Дүниежүзілік тарих 5 + Шет тілі 5)
BSM in Hospitality
(География 5 + Шет тілі 5)
BSM in Tourism
BSS International Journalism
(География 5 + Шет тілі 5)
(Шығармашылық емтихандар 30)
Психология
(География 5 + Биология 5)
Халықаралық экономика мектебі

BBA in Marketing
(География 5 + Математика 25 )
BBA in Management
(География 5 + Математика 25 )
BBA in IT
(География 5 + Математика 25 )
BBA in Finance
(География 5 + Математика 25 )
BBA in Accounting
BBA in Economics and Data Science
(География 5 + Математика 25 )
(География 5 + Математика 25 )
BA in International Relations
(Дүниежүзілік тарих 25 + Шет тіл 30)